Velmi důležitým podkladem pro vypracování Strategického plánu jsou názory, preference a priority Vás – občanů. Hlavním cílem průzkumů bylo zjištění názorů obyvatel městské části na problémy a potenciální rozvoj městské části.

V období června – července 2017 probíhal průzkum veřejného mínění občanů MČ Praha 13, v rámci něhož jste mohli být osobně kontaktování tazateli společnosti PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.

V současné době probíhá vyhodnocení výsledků průzkumu.