V období června – července 2017 měli občané možnost vyplnit pocitovou mapu MČ Praha 13 a přispět svým dílem k tvorbě nového strategického plánu.

V současné době probíhá vyhodnocení výsledků.