Průzkum veřejného mínění

Velmi důležitým podkladem pro vypracování Strategického plánu jsou názory, preference a priority Vás – občanů. Hlavním cílem průzkumů bylo zjištění názorů obyvatel městské části na problémy a potenciální rozvoj městské části. V období června – července 2017...

Pocitová mapa

V období června – července 2017 měli občané možnost vyplnit pocitovou mapu MČ Praha 13 a přispět svým dílem k tvorbě nového strategického plánu. V současné době probíhá vyhodnocení...