STRATEGICKÝ PLÁN MČ PRAHA 13

Vítejte na internetových stránkách strategického plánu MČ Praha 13 na období 2018 – 2024

Strategický plán MČ Praha 13

Když se řekne „Strategický plán“, může někoho napadnout, potřebujeme ho vůbec? Odpověď je jednoznačná, ano, potřebujeme!

Strategický plán je základní rozvojový dokument městské části, který stanoví dlouhodobé i krátkodobé cíle, opatření a jednotlivé aktivity, kterými těchto cílů dosáhneme. Vychází ze skutečných potřeb a možností, odhaluje slabiny i přednosti, čerpá z názorů veřejnosti i odborníků a zachovává kontinuitu i přes další volební období.

V rámci projektu budou probíhat také veřejná setkání občany a zástupci MČ Praha 13, v rámci nichž budete mít možnost vyjádřit své názory k různým oblastem života a k budoucímu rozvoji MČ, ve které žijete.

Děkujeme Vám, že s námi spolupracujete i na Vaší budoucnosti!

Průzkum veřejného mínění

Velmi důležitým podkladem pro vypracování Strategického plánu jsou názory, preference a priority Vás – občanů. Hlavním cílem průzkumů bylo zjištění názorů obyvatel městské části na problémy a potenciální rozvoj městské části. V období června - července 2017 probíhal...
Číst více

Pocitová mapa

V období června – července 2017 měli občané možnost vyplnit pocitovou mapu MČ Praha 13 a přispět svým dílem k tvorbě nového strategického plánu. V současné době probíhá vyhodnocení...
Číst více

Napište nám

Vaše názory jsou pro nás důležité.
V případě jakýchkoliv podnětů nebo návrhů, neváhejte nám je sdělit.

Své podněty pište ZDE

Co je strategický plán?

Chcete se dozvědět více informací o zpracovávaném strategickém plánu a kdo na se na jeho zpracování podílí?

Veškeré tyto informace se dozvíte ZDE

Zapojte se

Do přípravy strategického plánu se můžete zapojit v rámci realizovaných aktivit, veřejných diskusí anebo průzkumu.

Přehled všech aktivit naleznete ZDE